Huldiging tijdens Kapellenfestival!

Tijdens het Kapellenfestival dat gehouden is op zondag 2 november 2014, ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van Herzogenwälder Blasmusik zijn een viertal leden gehuldigd i.v.m. het bereiken van het 5 jarig lidmaatschap.

Het waren Johan van Gent, Tiny Bertrums, Ad Hoos en Laurent van Bebber, die zelf helaas niet aanwezig was in verband met ziekte. Hem is door de voorzitter tijdens de eerst volgende repetitie het draaginsigne opgespeld.

De 3 eerst genoemde heren kregen uit handen van Cor Damen het insigne opgespeld

Dat gebeurde ook bij Dennis Overduijn die het draaginsigne kreeg uitgereikt voor zijn 10 jarig Lidmaatschap.

Cor sprak bij iedereen de wens uit dat ze nog lang deel mogen blijven uitmaken van Herzogenwälder Blasmusik.

Toen nam voorzitter Ad Hoos het woord en riep 3 leden bij zich die al vanaf het begin van de oprichting van Herzogenwälder Blasmusik deel uitmaken van de kapel. Dat hebben ze gedaan in diverse functie's. Het zijn Nol le Blanc, Leo Hendriks en Willy Rutten. Laast genoemde is tevens al jaren Kapelmeester. Leo Hendriks is al geruime tijd Erelid van de vereniging, en voorzitter Hoos meende dat beide andere heren alleen al voor de verdienste die ze voor de vereniging hebben en gehad hebben, voorgedragen kunnen worden als Ereleden. Hij draagt de heren le Blanc en Rutten voor als erelid, en verwacht dit te kunnen bekrachtigen bij de eerst volgende Algemene Jaarvergadering in januari 2015.

Met bloemen en een luid applaus werdt de huldiging beëindigd, en begon De Drie Donken Blaaskapel uit Den Dungen aan een geweldig optreden van zo'n anderhalf uur.