Website gelanceerd

Onze nieuwe website is vandaag van start gegaan.

Wij de enthousiaste leden van Blaaskapel Herzogenwälder Blasmusik, zijn hiermee begonnen omdat we iedereen willen laten zien wie we zijn, en wat we doen.                                                                                                                                                                               

We hopen dat onze bezoekers van deze website kunnen genieten, en ons weten te vinden als ze iets te vieren hebben, waarbij gezellige muziek een rol kan spelen. 

Ons doel is om gezamenlijk, het voornamelijk Egerlander en Tjechische repertoire te reperteren, met als uiteindelijk doel om tijdens uitvoerignen en concerten muzikaal genoegen te schenken aan onze toehoorders, maar ook aan ons zelf. 

Wij willen binnen het kader van onze mogelijkheden een zo hoog mogelijk niveau halen, maar ook gezelligheid word niet vergeten.